Krajiny, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Praha 2014

Hojnost, Galerie Nová síň, Praha 2012

Otisky Ze Mě, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
(se sochařkou Josefínou Duškovou) 2012

Galerie Perla, Praha 2010

Novoměstská radnice, Praha 2009

Galerie Tekton, Praha 1998

Muzeum, Jindřichův Hradec 1992

Mladé ateliery, Mladá Fronta, Praha 1990

KS Delta, Praha 1990

Česká alternativa, ÚLUV, Praha 1990

copyright © Monika Holečková, website by JanAltonDesign, 2010